Нашата историја

Нашата историја

2005 година

Центар за истражување и развој основан во 2005 година

2009 година

Производителот го основал и започнува со производство во 2009 година

2011 година

Истражување на различни батериски системи за складирање и напојување, започнете со глобален маркетинг во 2011 година

2013 година

Лансирајте ја батеријата Mover за Caravan и RV со сопствен бренд во 2013 година

2014 година

Фокусирајте се на глобалните пазари за резервно напојување за комуникација од 2014 година

2019 година

Отворете нов важен пазар на пренослив батериски систем во 2019 година

2020 година

Продолжете да растете