Батерија за вилушкар

Батерија за вилушкар

Големината, тежината и напонот на батеријата на вилушкарот може да варираат во зависност од видот на вилушкарот и неговата намена.

Електричните вилушкари користат една од петте различни опции на напон на 12v, 24v, 34v, 48v или 80v.