Квалификација на компанијата

Квалификација на компанијата

ISO

џијанканг-јингвен
хуанџин-јигвен
ISO-14001-2
ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

Сертификат за патент

11
1-2
Сертификат за патент

Сертификат за чест

женгшу_15
женгшу_17
1
женгшу_16

Сертификат за производ и извештај

zhengshu_06
10 Ah-CE
11
zhengshu_05
женгшу_04
2
женгшу_10
33
zhengshu_02
женгшу_14
zhengshu_01
44
женгшу_11
женгшу_12