Морска батерија

Морска батерија

Морски литиумски батерии со високи перформанси

Нашите морски батерии се користат за напојување на мотори за тролање, електроника на одборот, навигациски алатки и други важни функции и удобности за пловење.